THUỐC ARBIDOL XANH 100MG-ARBIDOL ĐỎ 200MG NGA TPHCM

250.000

– Arbidol Đỏ trên sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi và người lớn.
– Arbidol Xanh sử dụng cho trẻ 6-12
– Arbidol Xanh sử dụng cho trẻ 3-6 tuổi
– Phục hồi phổi 30 viên
– Siro 2-6 tuổi

  • Điều trị: 100 mg x 4 lần / ngày, 5 ngày
  • Điều trị dự phòng phơi nhiễm: 100 mg x 1 r / ngày, 10-14 ngày
  • Dự phòng theo mùa: 100 mg x 2 lần một tuần, 3 tuần