THUỐC ARBIDOL NGA KHÁNG VIRUS HỘP 25MG CHO TRẺ EM

500.000

  • Điều trị: 10 ml x 4 lần một ngày, 5 ngày
  • Dự phòng sau phơi nhiễm: 10 ml x 1 lần mỗi ngày, 10-14 ngày
  • Dự phòng theo mùa: 10 ml x 2 lần một tuần, 3 tuần